Vaneir Concert 28-29 augustus

Het heeft nu wel lang genoeg geduurd!

*Verbeeld u een dertigtal koperblazers die als een roedel jonge honden wil losgelaten worden op een enthousiast publiek*

Volgend weekend kan u deze verzameling Zeelse orkesten opnieuw aan het werk zien! Uiteraard doet BBZ ook mee met een mix van lichte en ernstige(r) muziek. Wegens praktische overwegingen wordt de locatie echter verplaatst naar het Zeelse marktplein. Hopelijk tot dan!

Wij kijken er alvast enorm naar uit!

BBZ

Vind ons ook op !